Yes No
Logo script
Imgur Flickr Picasa Postimage
- Xem hướng dẫn đưa hình ảnh vào bài viết TẠI ĐÂY
- Hình ảnh không được nặng quá 5mb
- Chức năng upload không dành cho file ảnh động (.gif)
- Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc.
- Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.
- Bạn có thể chọn nhiều server upload ảnh, bạn nên chọn Imgur hay Flickr.
- Nếu ảnh của bạn có kích thước lớn, vui lòng chọn điều chỉnh lại kích thước.
- Nếu trang up ảnh này bị lỗi bạn có thể sử dụng trang up ảnh dự phòng TẠI ĐÂY
logo NhaTrangClub
Mời các bạn ghé thăm
Facebook NTC
Diễn đàn NTC