Yes No
Logo script
Imgur Flickr Picasa Postimage
- Xem hướng dẫn đưa hình ảnh vào bài viết TẠI ĐÂY
- Hình ảnh không được nặng quá 5mb
- Chức năng upload không dành cho file ảnh động (.gif)
- Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc.
- Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.
- Bạn có thể chọn nhiều server upload ảnh, bạn nên chọn Imgur hay Flickr.
- Nếu ảnh của bạn có kích thước lớn, vui lòng chọn điều chỉnh lại kích thước.
logo NhaTrangClub
Mời các bạn ghé thăm
Facebook NTC
Diễn đàn NTC